Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SURF HANGAR

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez ww sklep internetowy.

Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

Zamówienia można składać za pośrednictwem witryny www.surfhangar.com /lub mailowo na adres hangardigitalgroup@gmail.com

Złożenie zmówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika, bądź jednorazowo poprzez podanie danych
potrzebnych do złożenia zamówienia. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

Wiążąca dla stron transakcji jest cena ustalona po przyjęciu zamówienia przez obsługę sklepu.

Wszystkie ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.

Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.


 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez witrynę www.surfhangar.com  mailowo hangardigitalgroup@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 503 448 768 , przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu. 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego nam weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia potwierdzimy je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z www.surfhangar.com  Następnie prześlemy do klienta e-mail z potwierdzeniem dostępności zamówionego towaru, kwotą do zapłaty, numerem konta bankowego oraz z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych uwag klienta. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia realizujemy w dni robocze w godzinach 8-16

Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki w ciągu 12 godzin od potwierdzenia (lub wpłynięcia przelewu od klienta na konto sklepu) jeśli towar jest dostępny w magazynie firmy. Jeśli towar jest dostępny u dostawców sklepu czas do momentu przekazania towaru do wysyłki ulegnie wydłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie towaru, co każdorazowo jest ustalane indywidualnie z klientem. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wysłania zamówienia. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić mailowo na adres hangardigitalgroup@gmail.com  lub skontaktować się z nami telefonicznie dzwoniąc pod numer 503 448 768 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.


 

WYSYŁKI

Koszty wysyłki towaru powyżej 600 zł pokrywa sklep, o ile nie zostanie to mailowo ustalone inaczej. 

Realizujemy zamówienia na terenie całej Polski, a wysyłka poza granice Polski wymaga odrębnych ustaleń.

Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich i Poczty Polskiej lub, na życzenie klienta, innego dostępnego przewoźnika.

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni, o ile nie zostanie ustalone inaczej. Na czas realizacji składa się czas: na potwierdzenie zamówienia, na ew. przesłanie przelewu na konto firmowe, na ew. sprowadzenie towaru od producenta oraz na dostarczenie przesyłki przez Pocztę lub kuriera. Przesyłki priorytetowe Poczty Polskiej powinny być dostarczane w ciągu max. 3 dni roboczych a przesyłki kurierskie na następny dzień roboczy.

Przesyłki za pobraniem realizowane są  za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.

Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze, wyjątkowo po uzgodnieniu także w soboty. 

Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru, w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i niezwłocznie zgłosić nam ten fakt.


 

 PŁATNOŚCI

Klienci dokonujący zakupów w sklepie  www.surfhangar.com wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT. W innych wypadkach faktury VAT imienne.  Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.

Dokument sprzedaży wysyłamy mailowo.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności (za wyjątkiem Czarnego Piątku):


Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Oraz:

* płatność przez Pay Pal  https://www.paypal.me/hangardigitalgroup

* przelew na konto bankowe pod wskazany mailowo w zamówieniu numer konta

Numer rachunku  przesyłany jest e-mailem w momencie potwierdzenia zamówienia. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na nasz rachunek bankowy.  W przypadku braku płatności w ciągu 10 dni od daty potwierdzenia, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.

Istnieje możliwość wysyłki towaru za pobraniem – klient płaci przy odbiorze kurierowi. Przesyłki za pobraniem realizowane są jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient decydując się na taka formę płatności pokrywa również dodatkowe koszty za przesyłkę „pobraniową”, wynikające z cenników firm kurierskich i Poczty Polskiej.

Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta i przed wysyłką zamówienia, po konsultacji z naszym pracownikiem.


 

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów…") Dz.U. Nr 22 z 2000r. Poz. 271) klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym surfhangar.com bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub emailem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przekazane klientowi zawierającemu umowę za pośrednictwem sklepu internetowego www.surfhangar.com na życzenie.

Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu ( faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 2.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Nie przyjmujemy paczek (zwrotów) wysłanych za pobraniem.
WYMIANA ZAMÓWIONEGO TOWARU 

Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu o ile towar jest w nienaruszonym stanie i nie był używany.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.


 

GWARANCJA I REKLAMACJE ZAMÓWIONEGO TOWARU

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją na okres  24-stu miesięcy, licząc od daty zakupu. 

Gwarancji podlegają w szczególności wady materiałowe oraz produkcyjne ujawnione w nabytym towarze.

Gwarancji nie podlegają w szczególności wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niewłaściwym bądź niedbałym użytkowaniem.

W sytuacji, w której odbiorca uzna, że towar podlega gwarancji prosimy najpierw o kontakt mailowy hangardigitalgroup@gmail.com
lub telefoniczny z nami oraz o zastosowanie się do otrzymanych instrukcji.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przesłanie oryginalnego dowodu zakupu towaru  faktura VAT) oraz dokumentu reklamacji towaru lub oświadczenia reklamacyjnego, zawierającego opisane wady stwierdzone w towarze oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki). Na życzenie prześlemy dokument zgłoszenia reklamacyjnego. Data otrzymania tych dokumentów jest datą zgłoszenia reklamacji i od tego momentu biegnie okres rozpatrzenia reklamacji o ile nie występuje konieczność uzyskania dodatkowych danych umożliwiających jej rozpatrzenie (przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru, odesłanie towaru do sklepu itp.) o czym poinformujemy w momencie pierwszego kontaktu w sprawie reklamacji,. 

Jeśli poprosimy o odesłanie reklamowanego towaru to od daty jego otrzymania liczymy czas na rozpatrzenie reklamacji. Odsyłany towar  powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z towarem lub kompletu informacji a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji. klinet ma prawo wyboru między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy zawartej ze sklepem www.surfhangar.com


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia, o ile nie jest oczywistą pomyłką powstałą np. w trakcie wprowadzania produktu, lub edycji zawartości sklepu, o czym decyduje ostatecznie właściciel sklepu i informuje klienta telefonicznie lub mailowo. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego, zależy to od ustawień monitora w komputerze kupującego. Tabelki rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza produktu. 

Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na witrynie www.surfhangar.com są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów …” (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 27).

Sklep internetowy działający pod adresem www.surfhangar.com stanowi własność i jest prowadzony przez firmę Hangar Digital Group Magdalena Ziemann, Targowa 42, 84-230 Rumia NIP: 588-210-80-08 Regon:221876161

Uwaga: Ewentualne błędy w opisach, lub cenie 

 

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl